Programpontok nyugdíjasoknak

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!


PROGRAMTERVEZET:

(Gerencsér József a Nyugdíjasok 50+ Párt egyik tagjának javaslata):

 

1./ Mindenkinek visszaadjuk a nyugdíjjogosultságát, aki egyszer megszerezte azt. Felülvizsgáljuk a kisnyugdíjasok és a rokkantak juttatásait, és élhető szintre emeljük azokat.


2./ A véglegesen megrokkant és nem rehabilitálható emberek számára lehetővé tesszük a nyugdíjvédelmet. Megszüntetjük az embertelen és orvos-szakmailag is irritáló felülvizsgálatokat, illetve eljárásokat. Aki nem rehabilitálható és az előírt nyugdíjbiztosítási feltételeknek megfelel, annak rokkantsági nyugdíjat biztosítunk. Ennek érdekében nyugdíjkorrekciós programot hirdetünk!

3./ Kialakítjuk a korhatár előtti nyugdíjak rendszerét. Biztosítjuk a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét meghatározott feltételek teljesülése esetén, s így lehetővé tesszük az emelkedő korhatár előtti nyugdíj igénybevételt.

4./ Lehetővé tesszük, hogy nyugdíjjogosultságot vásároljon a munkavállalója számára a munkaadó, célzott járulékfizetés mellett.


5./ Lehetővé tesszük a korkedvezményes nyugdíj igénybevételét a veszélyeztetett szakmacsoportok áttekintése és egy új szakmajegyzék kialakítása után.

6./ Újra megadjuk a 65 év feletti nyugdíjasok számára a teljesen ingyenes utazás lehetőségét.


7./ A nyugdíjas szervezetek bevonásával újraszervezzük az Idősügyi Tanácsot, mert érdemi egyeztetésekre van szükség minden időseket érintő kérdésben, s vállaljuk az Idősügyi Stratégia végrehajtását.


8./ Szociális temetés helyett, kegyeleti járandóságot biztosítunk a rászorultak részére.

9./Továbbra is biztosítjuk a nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulását.


10./ Növeljük a méltányossági nyugdíjemelésre és a közgyógyellátásra biztosított összeget.


11./ Azonnal megszüntetjük a volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, jogilag és más szempontból is alaptalan adóztatását.


12./ Bevezetjük a nyugdíjprémiumot annak érdekében, hogy a gazdaságnövekvő teljesítményéből az idősek is részesüljenek. Így a nyugdíjak nem csak a vásárló értéküket őrzik meg, hanem reálértékben is növekedni fognak.


13./ Párttagjaink részére ingyenes jogsegélyszolgálatot indítunk.


14. Párttagjaink részére segélyezési lehetőséget biztosítunk, egy külön segélyezési csoport felállításával, mely eldöntené a segélyek odaítélését.


15./ Eredményes pénzügyi gazdálkodás esetén tagjaink részére, kedvezményes, indokolt esetben ingyenes üdültetést biztosítanánk.


16./ A 65 év feletti nyugdíjasok és rokkantak részére igazolt, krónikus betegség esetén bevezetnénk a közgyógyellátást, legalább a gyógyszertámogatás esetében.


17./ Kezdeményezzük és támogatjuk a rugalmas nyugdíjba vonulást, az öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel.


18./ Megvizsgálnánk a különböző foglalkozási területek sajátosságait és azokhoz kapcsolódó nyugdíjlehetőségek vonzatait.


19./ Tagjaink részére kedvezményes, vagy ingyenes tanfolyamokat szerveznénk, illetve indítanánk az "egy életen át tartó tanulás" (L.L.L.), a Lifelong Learning keretein belül, az igények fontossága és az érdeklődésre való tekintettel.

20./  Javasoljuk, hogy a nyugdíjakat érintő törvényeket a Parlamentben a nyugdíjasok képviselete nélkül ne lehessen megszavazni.  

 

21./ Támogatjuk a fiatalok tisztességes megélhetését, a tisztességes munkáért, tisztességes bért elv alapján. Célunk, hogy a fiatalok itthon, és ne külföldön boldoguljanak. Ez a járulék-bevételi forrást is növelné, és az idős, vagy beteg szülők gondozását is segíthetné.  

22./ Eltöröljük a Szülőtartási törvényt.

 

23./ Foglalkoztatási védettséget nyújtunk a nyugdíj előtti utolsó 5 évre.

 

24./ Fontosnak tartjuk a nyugdíjasok és rokkantak számára a kilakoltatások tilalmának bevezetését (pl.: deviza adósoknál).

 

25./ Tisztességes évenkénti nyugdíjemelést biztosítunk, keresetnövekedést és az inflációt követőt (svájci indexálással).

Fedezet lenne ezekre a kiadásokra, ha ésszerű költségvetési átcsoportosításokat alkalmaznának.

 

Gerencsér József